Sakrament małżeństwa

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!"

(Mk 10,6-9)

 

                                                  https://www.szansaspotkania.pl/

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

(składane w kancelarii parafialnej):

 1. Aktualne świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które pobieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo dostarczamy zaświadczenie    o bierzmowaniu z parafii, w której się ono odbyło.
 2. Dowody osobiste
 3. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach

UWAGA!

Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2       i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w urzędzie lub parafii (tam, gdzie występuje błąd).

 1. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
 2. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
 3. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Wojciecha z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
 4. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
 • Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!
 • Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

 

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.
 2. Rozmowa duszpasterska w ostatnim tygodniu przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

 

 

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin NAZARET

Zawiercie, ul. Sienkiewicza 4

tel. 516-843-696

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10-17

www.nazaret.pro

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha B.M. w Zawierciu, siedziba: 42-400 Zawiercie, Żołnierska 17.