Historia naszej parafii

 

 

Fugasówka i Bzów – miejscowości tworzące dziś parafię św. Wojciecha należały do parafii św. Mikołaja w Zawierciu – Kromołowie. Do Fugasówki dojeżdżał ksiądz z Kromołowa na katechizację, a w I. piątki miesiąca odprawiał tam Mszę św. 3 listopada 1987 r. biskup Stanisław Nowak ustanowił tu wikariat terenowy, jednostkę faktycznie niemal samodzielną, choć nie uznawaną przez władze państwowe.


Pierwszym wikariuszem terenowym został ks. Andrzej Michalak, wikariusz par. kromołowskiej. 29 stycznia 1988 r. biskup S. Nowak erygował parafię, a ks. A. Michalaka mianował pierwszym proboszczem tej placówki. Dopiero 24 czerwca 1989 r. uzyskał on pozwolenie na budowę kościoła, a 18 września tegoż roku biskup Miłosław Jan Kołodziejczyk poświęcił plac pod budowę świątyni i krzyż tam usytuowany. Na placu wybudowano w 1989 r. tymczasową kaplicę, która miała być centrum życia religijnego do czasu wybudowania kościoła., a już 4 listopada 1989 r. biskup S. Nowak wmurował w ściany powstającego kościoła kamień węgielny przywieziony z grobu św. Wojciecha z Gniezna. 5 września 1993 r. ufundowano pierwszy dzwon (imieniem „Andrzej”) poświęcony 23 maja tegoż roku przez ks. Mariana Mikołajczyka, wikariusza generalnego arcybiskupa częstochowskiego. 5 września 1993 r. arcybiskup Stanisław Nowak dokonał poświęcenia nowego kościoła. Stanowi on jedną formę architektoniczną z częścią mieszkalną i katechetyczno – administracyjną. Projekt budowli przygotował mgr inż. arch. Włodzimierz Domagała z Zawiercia. Staraniem ks. Wiesława Bąkowicza (od 13.02.1995r.): uporządkowano plac przykościelny, wybudowano budynek gospodarczy, dokończono ogrodzenie kościoła i cmentarza grzebalnego, wybudowano parking, zakupiono do kościoła nowe dębowe ławki i konfesjonały, żyrandol, założono ogrzewanie kościoła, schody wejściowe do kościoła obłożono granitem. W 1000-lecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha 4 maja 1997 r. arcybiskup Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia nowej świątyni. A w 1000-lecie Kanonizacji patrona parafii (6 października 1999 r.) arcybiskup S. Nowak poświęcił dwa nowe dzwony: „św. Wojciech” i „Jan Paweł II” oraz nowy dębowy krzyż w prezbiterium kościoła.

 

Źródło: https://bzow.wordpress.com/historia-bzowa/kosciol-sw-wojciecha/

Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha B.M. w Zawierciu, siedziba: 42-400 Zawiercie, Żołnierska 17.